StepsApp Ad?m Sayac? Uygulamas?

Pedometre ve Kalori Sayac?

StepsApp, telefonunu basit ve güzel bir ad?m say?c?ya dönü?türür. Tek yapman?z gereken telefonu cebinize koyup yola ç?kmak!

Sade & Güzel

Sade & Güzel

StepsApp'in ??k ve kolay anla??lan tasar?m dili, etkinliklerinizi izlemenizi her zamankinden daha e?lenceli hale getirir.

Sade & Güzel
Apple Sa?l?k Aktar?m?

Apple Sa?l?k Aktar?m?

Apple Sa?l?k ile etkinlik verilerinizi senkronize edin ve aktar?n, aktif kalorileri ve vücut ?l?ümlerini güncelleyin.

Apple Sa?l?k Aktar?m?
Ge?mi? & E?ilimler

Ge?mi? & E?ilimler

Devrim niteli?indeki ayl?k ve y?ll?k g?rünüm ile etkinlik verilerinizi analiz edin – en aktif günlerinizi ve etkinlik ?rüntülerinizi kolayca tan?mlay?n.

Ge?mi? & E?ilimler
Apple Watch Senkronizasyon

Apple Watch Senkronizasyon

Ad?mlar?n?z? iPhone’unuzdan ba??ms?z izleyin. Saatiniz telefonunuzun yak?n?nda oldu?unda, StepsApp izlenilen ad?mlar? ak?ll? bir ?ekilde birle?tirir.

Apple Watch Senkronizasyon
GPS ?zleme ile Antrenman

GPS ?zleme ile Antrenman

Apple Watch ile antrenmanlar?n?z? ba?lat?n ve kaydedin, iPhone’unuz ile etkinliklerinizi analiz edin.

GPS ?zleme ile Antrenman

6 ??k Renk

?izelgelerinizi bu 6 ??k, el yap?m? rankle güzelle?tirin.

6 ??k Renk

StepsApp in the press

Herkes i?in StepsApp

StepsApp eri?ilebilir olmak üzere tasarlanm??t?r, b?ylece hareket etseniz de güvenilir bir etkinlik izlemeye ula?abilirsiniz.

Requires Apple Watch

Bugün Widget’?

Bugünün etkinliklerini olabilecek en iyi ?ekilde g?zden ge?irmeniz i?in widget’?m?z? yeni ba?tan dü?ündük ve tasarlad?k.

iMessage Uygulamas?

Ba?ar?lar?n?z? arkada?lar?n?zla Messages uygulamas? üzerinden do?rudan payla??n.

STEPSAPP ?UNLARI ??ER?R

B?R BAKI?TA AKT?V?TEN?Z

APPLE WATCH VE APPLE HEALTH

HERKES ???N STEPSAPP

K???SELLE?T?R?N VE PAYLA?IN

Yürüyü? ve Ko?u i?in

日本黄色-影院在线